Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek – GDPR

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek 4camps.cz

Vámi uvedené kontaktní i jiné OSOBNÍ údaje chráníme v souladu S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

 

Spolek Zvědavý Medvěd z.s., K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „správce“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli webových stránek www.4camps.cz a www.zrgames.cz před zneužitím a zpracovává je v souladu platnou legislativou. Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k tomu nemá zákonnou povinnost. Správce využívá ke zpracování vašich osobních dat pouze zpracovatele se sídlem v Evropské unii, kteří splňují stejné zásady, jako jsou ty, které Vám předkládáme. Provádíme veškerá technická a organizační opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů. V případě nenadálého porušení zabezpečení těchto osobních údajů, jsme povinni vás neprodleně informovat.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V případě užívání stránek se založením uživatelského účtu:

Jméno a příjmení, email, uživatelské jméno a heslo a všechny vámi vyplněné údaje.
Kontaktní a profilové údaje, které nám dobrovolně poskytnete (kontaktní a/nebo fakturační adresa, nastavení profilu, nastavení zasílání novinek, telefon
Historii objednávek a rezervací
Identifikační údaje zařízení: zejména IP adresa, anonymní klíč pro udržení přihlášení, nastavení filtrů a údaje pro předvyplnění formulářů kontaktními údaji uvedenými výše. Některé z těchto údajů mohou být uloženy v cookies vašeho webového prohlížeče.

V případě používání stránek bez uživatelského účtu

Identifikační údaje zařízení: anonymní klíč pro udržení přihlášení, nastavení filtrů a personalizaci našich webových stránek. Některé z těchto údajů mohou být uloženy v cookies vašeho webového prohlížeče.

V případě vyplnění kontaktního formuláře nebo zaslání dotazu na email

Identifikační údaje zařízení: Jméno a příjmení, email, telefon (pokud ho vyplníte pomáhá nám se s vámi rychleji zkontaktovat a vyřídit Váš dotaz lépe), anonymní klíč pro udržení relace, nastavení filtrů a personalizaci našich webových stránek. Některé z těchto údajů mohou být uloženy v cookies vašeho webového prohlížeče.

 

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nutný pro poskytnutí funkcionalit webových stránek pro přihlášené uživatele. Údaje, které v případě registrace vyplňujete „povinně“ jsou pouze údaje, které jsou nutné k poskytnutí služby uživatelského účtu. Přihlášení uživatelé mají možnost dobrovolně vyplnit svoje kontaktní údaje a to z důvodu zasílání akcí nabídek a informací o provozu webových stránek a aktivitách provozovatele.

Údaje, které poskytujete „dobrovolně“ pak slouží především ke komunikaci a k zasílání aktualit a akcí, pokud si tak přejete. Neposkytnutí těchto „nepovinných“ údajů je dobrovolné a není nutné pro registraci. V případě zasílání sdělení správcem, máte právo toto odmítnout.

Údaje poskytnuté při kontaktování správce uživatelem (pomocí webového formuláře nebo přímo), jsou využívány zejména k oprávněnému zájmu vyřízení požadavku uživatele.

Údaje, které využíváme pro provoz webových stránek pro nepřihlášené uživatele, jsou anonymizované a sdílené pouze způsobem, který nám dovoluje platná legislativa.

 

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Vaše údaje sdílíme pouze se společnostmi majícími sídlo v Evropské unii a to v rozsahu nezbytně nutném k provozu a správě webových stránek 4camps.cz.

Některé vaše údaje o procházení webu jsou předávány osobám, jejichž produkty a služby využíváme pro poskytnutí lepších služeb na našich webových stránkách. Těmito příjemci, kteří mohou na Váš počítač instalovat soubory cookies jsou: Google, Seznam, Zendesk, SmartsUP, Facebook, Heureka, HotJar. Údaji, které předáváme jsou: anonymizované id uživatele, údaje o případném nákupu a pohybu na našich webových stránkách.

 

Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

V rámci platných právních předpisů máte právo na přístup k veškerým vašim osobním údajům, které správce zpracovává. Máte právo na opravu nebo výmaz, těchto údajů stejně jako na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a právo na vznesení námitky vůči jejich zpracování.
Dozorovým orgánem je v České republice úřad Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www. uoou.cz.
Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. V případě založení uživatelského účtu, jsou poskytnuté údaje nutným minimem, bez kterého nejsme schopni službu poskytnout a nemusíte ji využívat.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

S jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem na shora uvedené, se na nás můžete obrátit na emailu info@4camps.cz

Jak dlouho vaše data uchováváme?

V případě registrace budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání účinků Vašeho členství, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy a/nebo so odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.