Pojištění UNIQA – příměstský tábor

Pojištění od UNIQA pojistí vaše dítě na celou dobu našich táborů. Výhodou je především pojištění stornopoplatků. Pouze pro občany ČR


Pojištění od společnosti UNIQA pro občany ČR
– pojištění se vztahuje na celou dobu, kdy máme za dítě zodpovědnost, tedy od nástupu na tábor/do autobusu do předání rodičům, tedy celkem na 5 dní v časovém rozmezí trvání tábora.
– pojištění zahrnuje: storno poplatky (v případě hospitalizace, úrazu nebo vážné nemoci, či úmrtí pojištěného),, připojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby, úrazové pojištění – nemocniční odškodné, trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu)

Tarif Pojistná částka
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 150 Kč/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000 Kč
Připojištění zavazadel 10 000 Kč, max. 5 000 Kč za položku v zavazadle
Připojištění zimních sportů ANO
Připojištění nebezpečných sportů NE 
Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do výše PC (v případě hospitalizace, úrazu nebo vážné nemoci, či úmrtí pojištěného) 10 000 Kč