Pojištění UNIQA – 4CAMPS Víkend

Pojištění od společnosti UNIQA – pojištění se vztahuje na celou dobu, kdy máme za dítě zodpovědnost, tedy od nástupu na akci do předání rodičům, tedy celkem na 3 dny. Pojištění zahrnuje: storno podmínky, připojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby, úrazové pojištění, nemocniční odškodné, trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu.


TABULKA TARIFU TDS+ A POJISTNÝCH ČÁSTEK 

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu…..150 000,-Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu…..300 000,-Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)…..150,-Kč/den

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby…..5 000 000,-Kč

Připojištění zavazadel…..10 000,-Kč, max. 5 000 za položku v zavazadle

Připojištění zimních sportů…..ANO

Připojištění nebezpečných sportů…..NE 

Pojištění stornovacích poplatků – 80% max. však do výše PC…..8 000,-Kč